Meten=weten

Wij selecteren onze Gifts op een transparante en meetbare manier. Producten gaan langs de meetlat van Tim! Green Gifts. De eisen die we aan onze artikelen stellen hebben betrekking op verschillende aspecten van duurzaamheid. We toetsen elk product aan 10 criteria. Wij bevragen de producent en leverancier op deze criteria. Uiteindelijk leidt dit tot een score voor dit product. Deze score wordt uitgewerkt en toegelicht in een certificaat. Het certificaat ontvangt u bij levering van de producten.

In het meetlatje ziet u alvast op welke punten het product scoort en op welke niet (geen groen rondje). Als een product op een bepaald punt niet scoort kan dit ook als reden hebben dat er te weinig informatie over dit punt beschikbaar is.

De 10 criteria zijn:

Sociaal:
Zijn de arbeidsomstandigheden tijdens de gehele productieketen in orde. Minimaal moet worden voldaan aan de eisen van het ILO-verdrag van 1998. Voert de producent een sociaal beleid?

Regionaal:
Hoe dichterbij het product wordt geproduceerd, hoe minder transport en hoe minder CO2-uitstoot.

Recyclebaar:
Is hergebruik van het product of onderdelen daarvan mogelijk?

Erkende keurmerken:
Heeft het product een erkend keurmerk dat bijvoorbeeld betrekking heeft op het milieu.

Vrij van schadelijke stoffen:
Is het product vrij van voor milieu en mens schadelijke stoffen.

Hergebruik van grondstoffen:
Is het product gemaakt van afval of grondstoffen van een ander product?

Schoon productieproces:
Is het productieproces schoon qua uitstoot in lucht en water en is het energieverbruik tijdens het productieproces beperkt?

Energiezuinig:
Is het product bij gebruik energiezuinig?

Natuurlijk:
Wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en organisch geteelde grondstoffen voor het product?

Eerlijk:
Krijgen de producenten een eerlijke prijs voor hun product?

Copyright©Tim!GreenGifts 2008